Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Castalia  [Clear All Filters]
H
[26801] Roig, Montserrat. La hora violeta. Madrid: Castalia, 2000.
M
[26584] March, Ausiàs. March: obra poética completa. Madrid: Castalia, 1979.
Pròleg: Ferreres, Rafael; 18 cm