Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 José Janés  [Clear All Filters]
C
[26511] Arbó, Sebastià Juan. Caminos de noche. 3ª ed. Barcelona: José Janés, 1947.
20 cm
T
[26509] Arbó, Sebastià Juan. Tierras del Ebro. 4ª ed., rev. ed. Barcelona: José Janés, 1948.
20 cm