Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Keyword is 07 Noguer  [Clear All Filters]
C
[26507] Arbó, Sebastià Juan. Caminos de noche. 5ª ed. Barcelona: Noguer, 1955.
20 cm
M
[26892] de Sagarra, Josep Maria. Memorias. Barcelona: Noguer, 1957.
Pròleg: Cela, José Camilo; 22 cm
T
[26506] Arbó, Sebastià Juan. Tierras del Ebro. 6ª ed. Barcelona: Noguer, 1956.
Pròleg: Agustí, Ignacio. 20 cm
[26973] Vallverdú, Josep. Trampa bajo las aguas. Barcelona: Noguer, 1991.