Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Keyword is 07 Calambur  [Clear All Filters]
2008
[26759] Quintana, Josep Maria. Los Nikolaidis. Madrid: Calambur, 2008.
[26392] Ferrà, Miquel. El misterio del Canto Z-506. Madrid: Calambur, 2008.
[26618] Ferrà, Miquel Mas. La rosa de invierno. Madrid: Calambur, 2008.
2002
[26835] Rosselló-Pòrcel, Bartomeu. Poesías. Madrid: Calambur, 2002.