Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Fadrique de Basilea  [Clear All Filters]
L
[26343] Eiximenis, Francesc. Libro de los santos angeles. Burgos: Fadrique de Basilea, 1490.
N
[26342] Eiximenis, Francesc. La Natura angelica. Burgos: Fadrique de Basilea, 1516.
A la coberta hi diu: “[fray Fra[n]cisco Ximenez] Nueuame[n]te impressa eme[n]dada [et] corregida”