Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Atlas  [Clear All Filters]
L
[26310] Desclot, Bernat. Los Franceses en Cataluña en 1285. Madrid: Atlas, 1944.
20 cm. A la coberta hi diu: “nota preliminar por Joaquín Rodríguez Arzúa”