Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 [Saez Hermanos] Ediciones de La Pluma  [Clear All Filters]
M
[26265] Català, Víctor. La Madre ballena. Madrid: [Saez Hermanos] Ediciones de La Pluma, 1921.
+ 2hoj.; 16ºmlla; 12 cm