Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 EDHASA and Autor is Plath, Sylvia  [Clear All Filters]
C
[48676] Plath, Sylvia. La campana de vidre. Barcelona: Edhasa, 1986.
Col·lecció "Clàssics Moderns"