Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 EDHASA and Autor is Nabokov, Vladimir  [Clear All Filters]
L
[48673] Nabokov, Vladimir. L'encantador. Barcelona: Edhasa, 1987.
Col·lecció "Clàssics Moderns"