Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 EDHASA and Autor is Brecht, Bertolt  [Clear All Filters]
L
[48681] Brecht, Bertolt. L'òpera de tres rals. Barcelona: Edhasa, 1984.
Col·lecció "Textos del Centre Dramàtic"