Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Keyword is 07 Tusquets  [Clear All Filters]
B
[26207] Cuenca, Josep Bras i. El bajel de las vaginas voraginosas. 3ª ed. Barcelona: Tusquets, 1989.
O
[26687] Ors, Eugeni d'. Oceanografía del tedio. Barcelona: Tusquets, 1981.
19 cm
V
[26488] Fanés, Jordi Ibáñez. Una vida en la calle. Barcelona: Tusquets, 2007.