Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Editorial Sudamericana  [Clear All Filters]
H
[26193] Benguerel, Xavier. El Hombre en el espejo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1950.
17 cm
[26508] Arbó, Sebastià Juan. La Hora negra | notas de un estudiante que murió loco. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1955.
19 cm