Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Claret  [Clear All Filters]
B
[26163] Baró, Joan. La biblia. Un pueblo a la escucha de Dios. 4ª ed. Barcelona: Claret, 2000.
Il.: Rius, Maria.; il. col.; 30 cm