Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Col·lecció Los poetas  [Clear All Filters]
A
[26097] Antología de poetas mallorquines. Vol. Los poetas, 86. Los poetas Los poetas, 86. Madrid, 1930.
Selecció, pròleg i traducció de Bartomeu Rosselló-Pòrcel