Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Keyword is 07 Bruguera and Autor is Verne, Jules  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
[32644] Verne, Jules. Els fills del capità Grant. Vol. 19. Històries 19. Barcelona: Bruguera, 1966.
[32646] Verne, Jules. Un capità de quinze anys. Històries. Barcelona: Bruguera, 1965.
Il·lustracions de Pedro Alférez.
[32647] Verne, Jules. Miquel Strogoff. Vol. 14. Històries 14. Barcelona: Bruguera, 1965.
Il·lustració de la coberta per Bosch Penalva.
[32648] Verne, Jules. Vint mil llegües de viatge submarí. Vol. 6. Històries 6. Barcelona: Bruguera, 1964.