Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 1975-actualitat and Autor is Ramon Llull  [Clear All Filters]
B
[26549] Llull, Ramon. Blanquerna. Barcelona: Juan Granica, 1987.
Pròleg: Taltavull, Antoni; il.; 19 cm
L
[26548] Llull, Ramon. Libro del amigo y del amado. 2ª ed. Barcelona: Planeta, 1993.
Pròleg: Badia, Lola; 18 cm