Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Michael Lowy  [Clear All Filters]
M
[27065] Haupt, Georges, and Michael Lowy. Els Marxistes i la qüestió nacional: 1848-1914. Barcelona: La Magrana, 1978.
Pròleg a la traducció catalana de Michael Lowy