Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Santiago Sallés Rocabert  [Clear All Filters]
E
[26896] Sallés Rocabert, Santiago. Eterna locura. València: Imp. de José Olmos, 1924.
20 cm. A la coberta hi diu: “obra en tres actos y en prosa”