Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Autor is Belbel, Sergi  [Clear All Filters]
2000
[26174] Belbel, Sergi. Obras escogidas, vol. 1. Madrid: La Avispa, 2000.
Conté: El temps de Planck; La sang
[26175] Belbel, Sergi. Obras escogidas, vol. 2. Madrid: La Avispa, 2000.
Conté: Elsa Schneider; Carícies; Tàlem
1998
[26176] Belbel, Sergi. Después de la lluvia. Madrid: Iberautor Promociones Culturales, 1998.