Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Petroni  [Clear All Filters]
S
[48590] Petroni. El Satiricó i trenta fragments. Barcelona: Quaderns Crema, 1988.
Col·lecció Biblioteca Mínima