Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Office of Arts and Libraries  [Clear All Filters]
C
[48446] Claus per a l'èxit: indicadors de rendiment per a biblioteques públiques. Vic: EUMO, 1995.
Col·lecció Materials per a la biblioteca pública