Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is Postman, Neil  [Clear All Filters]
2000
[48437] Postman, Neil. Fi de l'educació. Una redefinició del valor de l'escola. Vic: EUMO, 2000.
Col·lecció Interseccions
1989
[48411] Postman, Neil. La desaparició de la infantesa. Vic: EUMO, 1989.
Col·lecció Interseccions