Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Bacon, Francis  [Clear All Filters]
N
[48270] Bacon, Francis. Novum Organum. Barcelona: Edicions 62, 1987.
Col·lecció "Textos Filosòfics"