Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Màxim el Confessor  [Clear All Filters]
C
[47883] Màxim el Confessor. Centúries sobre l'amor. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"