Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Bartolomé de las Casas  [Clear All Filters]
L
[47873] Casas, Bartolomé de las. L'únic mètode de cridar tots els pobles a la religió veritable. Barcelona: Proa, 1998.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"