Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Francesc de Sales  [Clear All Filters]
T
[47866] Francesc de Sales. Tractat de l'amor de Déu. Barcelona: Proa, 1997.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"