Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is More, Nathalie  [Clear All Filters]
A
[47893] de Sevetan, Laure, and Nathalie More. Les amistats incestuoses. Barcelona: La Magrana, 1994.
Col·lecció La Marrana
C
[47864] More, Nathalie. Cartes incestuoses. Barcelona: La Magrana, 1991.
Col·lecció La Marrana