Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is Rendell, Ruth  [Clear All Filters]
J
[47846] Rendell, Ruth. Judici de pedra. Barcelona: La Magrana, 1998.
Col·lecció Els Llibres de Butxaca
[48050] Rendell, Ruth. Judici de pedra. Barcelona: La Magrana, 1991.
Col·lecció La Negra