Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Autor is Queneau, Raymond  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Q
[47838] Queneau, Raymond. Zazie al metro. Barcelona: La Magrana, 1989.
Col·lecció Els Llibres de Butxaca
[48166] Queneau, Raymond. Zazie al metro. Barcelona: La Magrana, 1985.
Col·lecció Venècies
[48596] Queneau, Raymond. Exercicis d'estil. Barcelona: Quaderns Crema, 1998.
Col·lecció Mínima Minor
[48653] Queneau, Raymond. Un hivern dur. Barcelona: Quaderns Crema, 1988.
Col·lecció Mínima minor