Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Ciril de Jerusalem  [Clear All Filters]
C
[47835] Ciril de Jerusalem. Catequesis baptismals. Barcelona: Proa, 1997.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"