Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Cassiodor  [Clear All Filters]
O
[47834] Boeci, and Cassiodor. Opuscles teològics / Sobre l'ànima / Comentari als salms graduals. Barcelona: Proa, 1997.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"