Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Silesius, Angelus  [Clear All Filters]
P
[47820] Silesius, Angelus. Pelegrí Querubínic. Barcelona: Proa, 1995.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"