Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Pseudo-Dionís Areopagita  [Clear All Filters]
J
[47816] Areopagita, Pseudo-Dionís. La jerarquia celestial / La jerarquia eclesiàstica. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"