Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Egèria  [Clear All Filters]
P
[47734] Egèria. Pelegrinatge a Terra Santa. Barcelona: Proa, 1993.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"