Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Anselm de Canterbury  [Clear All Filters]
P
[47733] Anselm de Canterbury. Per què Déu es va fer home. Barcelona: Proa, 1992.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"