Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Tomàs de Kempis  [Clear All Filters]
I
[47714] de Kempis, Tomàs. La imitació de Crist. Barcelona: Proa, 1992.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"