Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Gregori de Nissa  [Clear All Filters]
V
[47706] Gregori de Nissa. Vida de Moisès. Barcelona: Proa, 1991.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"