Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Ricard de Sant Víctor  [Clear All Filters]
S
[47705] Ricard de Sant Víctor. Sobre la Trinitat. Barcelona: Proa, 1991.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"