Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Basili de Cesarea  [Clear All Filters]
S
[47702] Basili de Cesarea. Sobre l'Esperit Sant. Barcelona: Proa, 1991.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"