Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Joan Crisòstom  [Clear All Filters]
C
[47658] Joan Crisòstom. Catequesis baptismals / Tractat sobre el sacerdoci. Barcelona: Proa, 1990.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"