Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Tomàs d'Aquino  [Clear All Filters]
C
[47657] Tomàs d'Aquino. Compendi de teologia. Barcelona: Proa, 1990.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"