Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Bernat de Claravall  [Clear All Filters]
C
[47654] de Claravall, Bernat. La consideració. Barcelona: Proa, 1989.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"