Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Tertul·lià  [Clear All Filters]
S
[47650] Tertul·lià. Sobre el baptisme i altres escrits. Barcelona: Proa, 1898.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"