Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Melitó de Sardes  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
[47649] Ireneu de Lió, and Melitó de Sardes. Exposició de la predicació apostòlica / Sobre la Pasqua. Barcelona: Proa, 1989.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme" L'original grec de l'"Exposició de la predicació apostòlica" no es conserva. El text ha pervingut gràcies a una traducció armènia.