Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Autor is Dante Alighieri  [Clear All Filters]
2000
[44719] Alighieri, Dante. Divina Comèdia. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "A Tot Vent"
[48114] Alighieri, Dante. Infern. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Les Eines"
1998
[48242] Alighieri, Dante. La Divina Comèdia. Barcelona: Edicions 62, 1998.
Col·lecció "Les Millors Obres de la Literatura Universal"
1986
[48241] Alighieri, Dante. La Divina Comèdia. Barcelona: Edicions 62, 1986.
Col·lecció "Les Millors Obres de la Literatura Universal"