Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is Puppo, Ronald  [Clear All Filters]
I
[46507] Puppo, Ronald. "Intertextualitat translativa en la versió anglesa de Canigó." Reduccions: Revista de Poesia 81-82 (2004): 201-211.