Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is Seva, Antoni  [Clear All Filters]
T
[46560] Seva, Antoni. "Traduir: trair? Triar." L’Espill, no. 5 (1980): 9-24.
[47439] Seva, Antoni. "Traduir: trair? Triar." L’Espill, no. 5 (1980): 9-24.