Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is Rovira, Teresa  [Clear All Filters]
B
[46518] Ribé, Carme M., and Teresa Rovira. Bibliografía histórica del libro infantil en catalán. Vol. I-1. Biblioteca Profesional de ANABA. Bibliografías I-1. Madrid: ANABA, 1972.
[47348] Ribé, Carme M., and Teresa Rovira. Bibliografía histórica del·libro infantil en catalán. Vol. I-1. Biblioteca Profesional de ANABA. Bibliografías I-1. Madrid: ANABA, 1972.