Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Tragan, Pius-Ramon (ed.)  [Clear All Filters]
T
[47332] Raurell, Frederic, Damià Roure, and Pius-Ramon(ed.) Tragan. Tradició i Traducció de la Paraula: Miscel·lània Guiu Camps. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993.