Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Pla, Manuel  [Clear All Filters]
S
[47303] Pla, Manuel. "Santo Tomàs de Aquino." La Publicitat (1934): 7.